Bookmark and Share

Rovdyrdebatt FORSIDE

Viser arkivet for stikkord elg

Når livskvaliteten synker..

Skal vi akseptere at vi hver natt må utsette oss for livsfare, grunnet alt for mye elg? Skal nedsatt livskvalitet grunnet bekymring for å kjøre på elg bare skyves tilside?

Må man forlate sin arbeidsplass som er livsviktig for å brødfø sin familie, bare fordi elgjegere og grunneiere ikke skal forulempes?

For enkelte handler det om mer enn en kjøretur. Noen har faktisk kjøring på natta som yrke. Det kalles yrkessjåfør. Undertegnede er fører av et kjøretøy som er to år gammelt om to mnd. Allerede har kjøretøyet rundet 350 000 kilometer på mørke veger i Hedmark.. Det kjøres 4600 km i snitt i uka, og altså 18 400 km i mnd. Bilen har blitt rettet opp etter kollisjon med elg. Sjåføren Andreas sluttet i sitt yrke etter denne smellen. Etter dette har speil og skjermer strøket elgpels, flere ganger.. En medvirkende årsak til at vi har klart oss uten flere alvorlige smell, er de enorme xenon-lampene som sitter montert i front. Iallefall et lite forsprang, når vegen lyses opp en kilometer avgårde,… Men,,,,,……..


Det er måten vi forvalter elgstammen på som er den direkte skylden i hvorfor det er forbundet med livsfare å kjøre bil etter mørkets frembrudd.
Les mer…

Ulven ble snytt for julemiddagen!

foto Rovdyrdebatt.org

I løpet av natten til julaften utspant det seg et aldri så lite drama i skogen i Våler. Dette fant sted helt i vestre yttergrense for Kynna-revir, og begynnelsen på bebyggelsen i Våler. Sporinger viste at ulven hadde maks uflaks med elgen den hadde blinket ut som middagsmat for de neste dagene.

På morgen julaften ble sporing foretatt av blant annet fallviltgruppa, og viste da at ulven hadde kommet i fra Kynna i øst, langs Gravbergsveien fv491. Omtrent ved Holtsjøen hadde dyret forlatt vegbanen, og fortsatt i syd/vestlige retning fra fv491, parallelt på nordsiden av fv495 mot Ranum-Våler.

Les mer…

Her stenger elgjegerne vegen for Aksjonen Rovviltets Røst-representanten!

stillbilde video – Aksjonen Rovviltets Røst – Rovdyrdebatt.org

Det er ikke lenge siden Rovdyrdebatt.org satte fokus på hva som faktisk bor i endel jegere som jakter elg i områder på østlandet som huser ulv. Tidvis kan det minne om cowboy-tilstander, der flokker med jegere opptrer som herskere i skogen. De tar seg til rette, og forventer også at andre mennesker skal lystre etter jegernes ønske. Som oftest får man beskjed om at man er uønsket i terrenget, og får en klar beskjed om at man bør fjerne seg!

Les mer…