Bookmark and Share

Rovdyrdebatt FORSIDE

Forum: Rovdyrdebatt!

Poster om rovdyrproblematikken skal postes her.
Alt annet skal under “diverse”.

Alle kan poste artikkler som de mener hører hjemme her.
I de tilfellene der det postes utifra “copy/paste”-prinsippet, må vi alle vise ekstra forsiktighet. Dette er i de aller fleste tilfeller, artikkler eller tekst som faller under copyright. Velger noen alikevel å poste en slik artikkel, er det viktig å henvise til hvor artikkelen er hentet i fra. Dette gjøres med en link, enten i artikkelteksten, eller fra toppen av siden.

"ULVESPOR"

Det er ingen tvil om at ulven har “satt spor” etter seg at den igjen ble et innslag i våre grenseskoger. Øst for Glomma er sauen borte og harabikkja har gått i pensjon. Sauebønder har blitt et allment skjellsord mens beiteland gror igjen. At elgene har blitt færre og magrere kan vel også ses i sammenheng med at det nå tilsynelatende er mer ulv en rev i skogene øst for Glomma. For de som ferdes i disse områdene kan det noen ganger oppleves sånn.

Rasmus Hansson blir gjerne plukket fram av diverse TV-kanaler hver gang rovdyr står på programmet. Etter at flere jegere denne uka ble pågrepet og siktet for ulovlig ulvejakt stilte han opp til debatt på dagsrevyen i sedvanlig selvsikker stil. En godt fornøyd Hansson var ikke snauere enn at han kunne opplyse om at det kun var 10-20 ulver i Norge. Enten er han ikke like oppdatert på rovdyr som han burde være, eller så kommer han her med vranglære med vitende og vilje for å svartmale situasjonen for ulven.

Nei da, det er ikke så veldig mange ulver i Norge, men iflg. Høgskolen i Hedmark er det per 15. mars i år registrert 65-73 ulver i landet vårt. Av disse er 33-37 ulver kun bekreftet på norsk side av grensen mot Sverige. De fleste av disse igjen oppholder seg i de områdene som er avsatt til ulv i Norge, nemlig på østsiden av Glomma. I dette området kan man vel nå uten å overdrive slå fast at det er ulv nok.

Merete Furuberg, som var Hanssons motdebattant i ovenfor nevnte debatt, var klar på at hun ikke forsvarte den ulovlige ulvejakten som nå er avdekket. Samtidig var hun like klar på at hun har forståelse for at noen føler seg presset nok til å foreta slike handlinger. Spørsmålet er om ikke jegerne ved sine handlinger nå har skutt seg selv i foten, og at det nå blir enda vanskeligere å nå fram i kampen for egne interesser og også Distrikts-Norges interesser.

Her må man være klar over at storsamfunnet følger godt med på hva som nå skjer, og det er slettes ikke gitt at sympatien for rovdyra blir noe mindre etter dette. Det kommer vel allerede fram at Dag Bjørndal og ARR ser økende interesse for deres organisasjon. Ulven, som nærmest har blitt et symbol for hvor naturbevisste og framsynte vi er, fortjent eller ufortjent, har nå fått nye venner.

I forhold til den sympatien jeg nevner ovenfor er det vel kanskje sånn at jegerne nå bør foreta samling i bånn og utarbeide nye strategier. Man kan forstå eller ikke forstå jegernes handlinger, men man vinner ikke denne kampen ved å skyte ulv ulovlig for deretter å stå fram på diverse TV-kanaler i beste sendetid med knyttet neve. At Ole Hemseter igjen slippes løs i media er vel heller ikke noe sjakktrekk.

TAKK GODE BORGERE!

All honnør til våre gode medborgere som kjemper kampen om landsbygda.Det et nå blitt et stort fokus på saken,all den tid det er arrestert et lite knippe av “gutta på skogen”.
Det er meget positivt at dette kommer frem i dagens lys,all den tid det vil medføre at våre styrende organer nå vil få fortgang i prosessene som er tvingende nødvendige om ikke det skal bygges nye fengsler for alle som rydder rovdyr.Dagens kapasitet monner i alle fall ikke…….
Det er politikken som skaper dette fenomen og tro for all del ikke at slike arrestasjoner skremmer oss…det virker stikk motsatt!!Jeg har sagt det før,men gjentar det gjerne:Det er VI som har nøkkelen til rovdyrforvaltningen….nøkkelen til våpenskapet.Det er ikke ønsket,men tvingende nødvendig for vår videre eksistens som bønder og jegere.
Vi MÅ forsvare vårt liv og virke og det forundrer meg at de årelange signalene om feilslått rovdyrforvaltning ikke har medført raskere respons.Resultatet ser dere en liten flik av nå!

En takk går til Ove Mellem,som har ryggrad til å fratre sine verv for å kunne tale folkets røst.
En takk også til alle organisasjoner,lag og enkeltmennesker som støtter opp om vår hverdag.
Faktisk fortjener også ARR en liten takk for god motivasjon og drivende kraft…………..

Aksjonen Rovviltets Røst ønsker alle et riktig Godt Nytt År!

Straks klart for ARR's fotokonkurranse.

Som tidligere omtalt har fotokonkuransen Art Of Photography – Interaction With Nature gleden av å kunne dele ut et svært spesielt og meget eksklusivt maleri, malt av den dyktige og anerkjente billedkunstneren Jan Petter Bratsberg, som konkuransens førstepremie. Vi vil i denne artikkelen presentere kunstneren med noen ord.

Jan Petter Bratsberg er født i Skien i Telemark i 1948. Han utdannet seg ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo under årene 1969 til 1973.

Bratsberg har gjennom sine malerier formidlet dype skoger, mystikk og truet fauna. Hans malerier viser gjerne motiver av sjeldne dyrearter i sårbar natur, spesielt den stadig mer sjeldne urskogen. Kontrasten mellom mennesker og natur står sentralt, noe som fremkommer svært tydelig i “Utdøende urskog – del II", en direkte oppfølger til kunstneren August Cappelens verk “Utdøende urskog” fra 1852. Som kunstner har han også blitt sammenlignet med Cappelen.

Bratsberg maler gjerne det man kan omtale som urinvånerne i nordisk natur. Dette er arter som jerv, gaupe, ulv og bjørn. Men også en rekke andre dyr og fugler står sentralt i Bratsberg sine verker, blant annet rovfugler.

I 2005 malte Bratsberg et svært spesielt maleri med navnet “Mobilisering, 1905 -2005”. Kunstverket ble skapt som en impulsiv reaksjon på statlig uttak av ulver i Koppang samme år. Maleriet har siden kun vært tilgjenglig for allmenheten via hans egne utstillinger, og ikke vært lagt ut for salg. Hans maleri har en anslagsvis verdi på ca 50.000 kroner, basert på verdien av hans øvrige verker. Bildet er å anse som et svært verdifult samleobjekt, og deles ut av ARR til vinner av fotokonkuransen.

Som kunstner har Bratsberg hatt en rekke separatutstillinger i inn- og utland. Dette omhandler blant annet Sioux Falls,Fargo og Minot, USA og i Sverige bl.a. Biologiska Museet, Stockholm, Galleri Linné, Sala. Tidö Slott, Västerås og Vetlanda Museum. Har dessuten deltatt på Høstutstillingen, Sørlandsutstillingen, Romantikk-Realisme, “Tradisjon og figurasjon” Haugar Vestfold Kunstmuseum, Society of Wildlife Artists, London og flere andre kollektiv- og gruppeutstillinger i Norge, Sverige og Finland.

Hans verker er i dag svært kostbare og ettertraktede. Flere offentlige innkjøp har blitt gjennomført, bl.a. Skien Billedgalleri. Bratsberg har utført kunstneriske oppdrag for bl.a. WWF, “Jaktmarker och fiskevatten”, Sverige, Europarådet, Strasbourg, m fler.

På TV har Bratsberg medvirket i “Vi på Langedrag” sesongen 2002. I tillegg har Bratsberg medvirket i “Ut i naturen” (NRK), m fler.

Bratsberg har skrevet flere bøker med den foreløpig siste boken utgitt i 2002. Denne boken blir nå relansert i nytt opplag. Selv skriver han følgende; ”Kunstnernatur” er tittelen på min bok fra 2002, men kan like gjerne stå som overskrift over hele mitt livsprosjekt som naturmaler."

Les artikkelen på nettsiden til ARR her:

http://rovdyrdebatt.org/art-of-photography/948-billedkunstner-jan-petter-bratsberg

Samene har vel full støtte fra bøndene mot disse vindmøllene !!

Bøndene står jo på samenes side i kampen mot rovdyr .. ..

Da står de vel på samenes side mot alle disse vindmøllene, som truer samenes eksistens ??

Selv om overgrepet mot samene blir gjort av en SP-minister !!

Jfr. dette :

“463.1 Oppdatert lørdag 24. aug kl 10.43 Tekst-TV side 463
NYHETER FRA TRØNDELAG 24-8 10.43 1:2

Mener livsgrunnlaget forsvinner

Samene som driver reindrift på Fosen- halvøya er sterkt imot statens vind- kraftplaner som ble lagt fram fredag. Samene mener naturinngrepet vil ødelegge livsgrunnlaget deres. Advokat Geir Haugen, som representerer Sør-Fosengruppen, sier samene kommer til å vinne en rettsak mot staten om vindkraftverkene. – Politikerne har ikke forstått hva folkeretten går ut på, sier Haugen."

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.11207446

ARR ønsker alle en riktig god 17.mai.

Velkommen til Aksjonen Rovviltets Røst.

ARR – Aksjonen Rovviltets Røst opplever en fortsatt positiv trend, med stigende medlemstall, økt interesse fra media og økt arbeidsmengde. Våre nettsider via www.rovdyrdebatt.org har den senere tiden hatt stadig flere faste lesere, med opp i mot flere tusen sidevisninger pr dag, fra hundrevis av besøkende. Enkelte dager har besøkene også vært langt større.

Vi ønsker alle folk velkommen inn i ARR. Dersom du ønsker å bli en del av fellesskapet kan du besøke organisasjonens hjemmeside på

www.rovvilt.org

Ulven inntar hovedstaden

Jeg har en følelse av at det er mer styr rundt ulven som nå har inntatt områdene øst for hovedstaden enn det var da ulven kom tilbake i områdene mot svenskegrensa. Fortsettelse følger

Blir vel bråk nå.

http://www.naturvardsverket.se/Toppmeny/Press/Pressmeddelanden/Beslut-om-skyddsjakt-pa-vargparet-i-Junsele—/

ARR ønsker alle med- og motdebattanter en riktig GOD JUL !!

Urbane (u)vaner

Boligprisene stiger til uante høyder, det krangles om plass i skiløyper og på stier, og diskusjoner om markagrensa dukker stadig fram i media. Det er ikke måte på hva de “fleste nordmenn” må slite med i hverdagen. Jeg snakker naturligvis om beboerne i og rundt hovedstaden vår som nå har fått flere utfordringer. Ikke før har romfolket blitt fjernet fra området rundt Sognsvann, så dukker det opp nye utfordringer.Kåtheten når nye høyder

Krafttak for ulven.

Publisert 20.11.2012 av Martin Ødegaard.

25 miljøorganisasjoner krever at Norge, Sverige og Finland blir enige om en felles forvaltning av store rovdyr i de tre landene, der ulven er den mest kritiske trua arten. Situasjonen for ulven i Norge er særlig prekær. Onsdag 21. november skal Norge og Sverige diskutere grenseulvens skjebne.

– Vi er sterkt bekymret over den manglende viljen til å sikre langsiktig overlevelse av ulven i Norge, Sverige og Finland.Statsministrene Jens Stoltenberg, Fredrik Reinfeldt og Jyrki Katainen må nå ta ambisiøse politiske initiativ for å sikre ulven.

Onsdag 21. november møter Miljøverndepartementets statssekretær Henriette Westhrin sin svenske kollega for å diskutere hvordan ulveflokkene i grenseområdene skal telles. Hittil har Sverige inkludert grenseulvene i sin bestand. Det norske bestandsmålet på tre årlige ynglinger skal skje i helnorske flokker. Hvis det åpnes for å manipulere med bestandstall, vil det kunne legge et ytterligere press på ulven. Vi har bare omkring 25 helnorske dyr, i tillegg lever noen flokker på grensa mellom Norge og Sverige. I Norge tillates bare at tre ulveflokker årlig får lov til å føde ulvevalper.

– Vi er meget kritiske til å starte detaljdiskusjoner på dette nivået før det er enighet om overordna miljømål og forvaltningsrutiner for ulv gjennom en eventuell felles forvaltning mellom Norge og Sverige. Vi oppfordrer nå de tre nordiske regjeringene til modig, og mer ambisiøs ulveforvaltning for å sikre ulvens framtid og slik at den på sikt kan nedgraderes på rødlistene. Det vil være det biologiske målet på om ulve orvaltningen blir vellykket.

Miljøbevegelsen i de nordiske landene krever: • Et overordnet nordisk samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning og ulvens overlevelse i et langsiktig perspektiv.

• At Jens Stoltenberg sikrer at ulveforvaltningen i Norge er i samsvar med overordnede forvaltningsprinsipper. Norsk ulveforvaltning må bli så ambisiøs at den sikrer ulvens framtid i Norge.
• At Norge tar et mye større forvaltningsansvar i et felles nordisk samarbeid, blant annet ved å øke det nasjonale bestandsmålet.

Vi mener dagens bestandsmål er for lave. Norge og Sverige forhandler nå om målsettingen for ulveforvaltningen i begge land. Sverige har i strid med EUs bestemmelser signalisert en kraftig reduksjon av sin bestand.

Brevet er også sendt de tre landenes miljøvern- og landbruksministre, samt EU og Bern-konvensjonens sekretariat.

Les brevet her: http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Div.%20vedlegg%20til%20nettsaker/Ulvebrev.pdf