Bookmark and Share

Rovdyrdebatt FORSIDE

FORSØK PÅ UTTAK AV ETABLERTE ULVEFLOKKER VIL FÅ KONSEKVENSER!

Et fantastisk utspill.

Dette er virkelig god politikk. Trusler er en måte det norske samfunnet pleier å legge seg flate for.

ARR har stor tillit til forvaltningsmyndighetene, representert ved Direktoratet For Naturforvaltning eller Miljøverndepartementet.”
Tillitten er så stor at det klages på nærmere 60% av alle avgjørelser.

Trist å se at en organisasjon som skal være seriøse uttaler seg slik.

Vist 452 ganger. Følges av 10 personer.

Kommentarer

ARR har klaget på 6 vedtak i 2012. Av disse ble det gitt medhold i to av disse klagene.

Fint at de viser frem sitt sanne jeg!
La de fortsette sin stadige graving av egen grav…….slik de fremstår og praktiserer sin virksomhet i dag er nok deres dager snart talte!

Der tror jeg du bommer grovt, Gjeldsen! Stadig flere får øynene opp for denne artsrasismen som norske myndigheter bedriver. I dag får kun tre helnorske ulvetisper yngle hvert år (som følge av forhandlinger med et skrikende nullvisjons-parti) og dette er selvfølgelig en kjempestor skam. At onde krefter slik jeg ser det vil forsøke å redusere den mikroskopiske norske ulvebestanden gjennom en smakløs telling av grenseflokker, gjør saken enda mer forkastelig. Det eneste som til en viss grad kan legitimere en slik telling er at bestandsmålet økes tilsvarende, det vil si at det bittelille helnorske bestandsmålet består. Hvis ikke bør det bli bråk! Får ulvehaterne det som de vil, kan man på sikt risikere at seks valpekull født på svensk side i grenserevir oppfyller det norske bestandsmålet på tre årlige ynglinger. Slik behandler man ikke hjemmehørende arter, og det burde neppe være overraskende at miljøorganisasjoner er i harnisk over en slik utryddelsespolitikk.
Det er ikke Aksjonen Rovviltets Røst alene om.

Stå på ARR!! Dere gjør en kjempejobb!!

Arr og andre miljøorganisasjoner gjør en kjempejobb fordi de setter fokuset der det skal være. Nemlig på den smålige mentaliteten som råder her hjemme: rovdyr skal vernes i alle andre land enn i Norge.
Vi burde være flaue her vi bor i verdens rikeste land, med nok mat, høye inntekter og en bruk/kast mentalitet som er en skam. Skulle ikke vi ha plass til 3 ynglinger i året? Vi burde se litt på hvordan u-landene klarer å ta vare på sine utrydningstrua rovdyr, men det berører jo ikke sutrekoret av jegere og sauebønder på norsk jord.

I morgen, 21 november, skal svenske og norske forvaltningsmyndigheter ha et møte i Sverige om grenseulvene, og i den forbindelse har ARR gått ut og “advart” mot å røre de etablerte ulveflokkene i Norge. Selvsagt gjør vi det. Det er kritisk for den norske ulvestammen om kreftene som ikke ønsker ulv i Norge får det som de vil.
Selv tror jeg vel egentlig ikke at Sverige vil godta en slik telling som de legger opp til, uten at vi må øke bestandsmålet tilsvarende. Vi har vel i dag 4 grensflokker, og i teorien (hvis de får valper) kan disse da telles som to ynglinger. Det betyr at vi trenger kun èn helnorsk yngling i Norge. Det er dette ARR ikke godtar.
Jeg husker da Reidar Åsgård la frem rapporten om ulvesona…. Jeg kommenterte det faktisk her et sted på rd.origo at dette med grensflokkene var et sleipt trekk. Den ansvarsfraskrivelsen enkelte hyller viser en manglende evne til å inneha en selvstendig holdning når det gjelder ulv i Norge.

Å neida Lisbeth…I Russland har de til og med skuddpremie på ulv…I Usa har de tatt tak i ulveproblemet…osv..

Rune beviser igjen at ordet rovdyr for han er synonymt med ulv. Ja, vi bør kanskje også ta med gaupa for det er den eneste av de andre som går Rune i næringa.
Alle andre kjøttetende dyr som lever i andre land bryr ikke Rune seg om. Snakk om å ha skylapper:)))))))

Det er ikke årsak eller mening jeg mener å kritisere. Jeg setter derimot et stort spørsmålstegn ved fremgangsmåten.
En organisasjon som ønsker å være seriøs bør etter min mening holde seg for gode til å antyde trusler hvis de blir motarbeidet igjennom politiske avgjørelser.

Er tilbøyelig til å være enig med Skogsbruker her. Det er lov å ha mål og meninger, men så var det måten å fremføre dette på da. Skal man også vinne sympati hos de som ikke er “frelst” fra før, er det kanskje en bedre ide å ligge litt lavere.

Og hvis man ligger stort lavere er det kanskje en stor sjanse for ikke å bli hørt, eller hva?

Mulig at dette burde gjelde begge parter, synes personlig at motstandersiden ikke har ligget spesielt lavt i sine “trusler”.

Og hvilke “trusler” er det Skogbruker henviser til? Selvfølgelig vil det få konsekvenser hvis en rører de etablerte flokkene – det er faktisk bare fakta, har ingenting med trusler å gjøre.

Selvfølgelig vil det få konsekvenser hvis de etablerte ulveflokkene blir gjenstand for politisk drakamp. Ser ikke at vi har kommet med noen trusler her.
Ang ARR så er vi en annerledes organisasjon, en organisasjon der vi er mye ute i skogen eller i “felt” som det heter. Vi er der det skjer. Derfor er det kanskje lettere for oss å gå ut slik vi gjør her,(uten at jeg kan se noe “galt” med akkurat denne artikkelen?) -Vi SER hva som rører seg der ute og treffer på mange mennesker og hører deres historier/meninger. Jeg vet ikke hva dere tror, men èn ting kan jeg si med hånden på hjertet: Det er mange useriøse der ute! Desverre.
Vi VET mye som aldri kommer frem, og derfor er vi så sikre på at det vi gjør er rett. Også når det kommer til å skrive artikler som denne. Tilbakemeldinger vi får tyder også på det.

Det er bra med engasjement, og også bra å være trygg på egne meninger Anne Ma. Når du skriver at dere er “så sikre på at det dere gjør er rett”, så skurrer det litt mer. Det ligger mye i et slikt utsagn.

Synes det er snålt av Skogsbruker (minner mistenkelig mye om Tor som plutselig forsvant) å skrike opp om trusler før man vet mer om alvorlighetsgraden av ordet konsekvenser. Jeg tviler sterkt på at det er snakk om vold eller drap ;) Det er uansett ikke rart at det kan bli bråk av det som kanskje er i ferd med å skje. Skulle konflikten føre til eventuell sivil ulydighet (noe vi ikke vet) er ikke det ideelt, men når det står om eksistensen til en hjemmehørende art i en slik setting, da er jeg ikke i tvil om at det er riktig. Lykkes man ikke har man i hvert fall gjort sitt ytterste mot skammelig faunakriminalitet med statens velsignelse.

Jeg tror man er nødt til å være synlig og gjøre seg bemerket i media for å vinne sympati. Å frelse de likegyldige er derimot ikke så enkelt. Jeg ser det som viktigere å vekke engasjementet hos de som allerede er for at rovdyra skal ha sin plass i norsk natur. Det er mange av dem som ikke gjør mye av seg, noe diverse meningsmålinger stadig bekrefter. Det er nemlig et stort flertall av befolkningen som vil ha rovdyra her. Det er vel heller ikke slik at de rovdyrvennlige skriker høyest totalt sett. Der går motstanderne vernesiden en høy gang, og blir stadig belønnet av myndighetene for sin framferd. Det er dette mindretallets fortjeneste at vi i dag har en minimumsforvaltning som bygger på følelser og politiske kompromiss. Nå er ikke jeg medlem på facebook, men kan i hvert fall registrere at rovdyrvennlige sider får stadig flere tilhengere. Bygdefolk for rovdyr øker jevnt og trutt og der har jeg lest mange støttende kommentarer til ARRs arbeid. En organisasjon som går tettere på, som er mer ute i felten, og som skaper litt mer hodebry for faunarasistene, er nok det rovviltet har savnet for å si det på den måten.

John: Selve setningen lød: “Vi VET mye som aldri kommer frem, og derfor er vi så sikre på at det vi gjør er rett.”
Du får ta mitt ord på det John. Jeg skal ikke gå altfor mye inn i detaljer om hva vi opplever ute, men det viser seg ihvertfall at NOE av det er årsaken til at jeg kan si det jeg sier.

Jeg siterer fra østlendingen: – Vi har ikke konkret gått inn på hva vi i Rovviltets Røst vil gjøre, men det kan fort bli bråk. Her er det mange som mener mye, sier Bjørndal.

Da med overskriften:
FORSØK PÅ UTTAK AV ETABLERTE ULVEFLOKKER VILKONSEKVENSER!
på sin egen artikkel.

Mener dere at dette ikke er en trussel?

Jeg lever helt fint med det i utgangspunktet, men som jeg uttrykte ganske så klart at jeg synes det er trist at rovdyrdebatten skal ligge så lavt at en organisasjon som vil være seriøs uttaler seg slik.

Det er ikke som Kjetil skriver at jeg skriker opp om noen ting. Jeg påpeker at fremgangsmåten er kritikkverdig.
Jeg har ikke nevnt noe om at det var alvorlig eller mindre alvorlig, men det er trist for temaet at det er nede på lavmål.

Ellers er det hyggelig å lese at det har vært en forgjenger av meg her tidligere med noen av de samme synspunktene.

Er det ordet “bråk” du henger deg opp i Skogsbruker? Jeg syns ikke det er noe merkelig i det hele tatt, å gå ut på en slik måte som Dag har gjort her. Klart det blir bråk hvis de etablerte flokkene blir rørt. ARR har fått flere henvendelser den siste tiden der vi ser at mange mener det samme, og dette er ikke bare medlemmer. Men Dag svarer deg kanskje selv her etterhvert.

Kjetil.
Jeg har fulgt med noe på BFR. Ikke på FB, for der er jeg ikke med, men det er jo lett å gå inn på deres nettside, og frontfiguren Lars Erik Lie har jo også uttalt seg utenom FB. Jeg har sakset følgende fra deres program:

BFR vil fokusere på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold, der både byttedyr og rovdyr skal få leve under minimal mennesklig påvirkning.”

Ellers så kan man på Lies egen hjemmeside lese om hans spesialiteter som er: Fjerning av negative energier, trommereiser, åndereiser, husrens, healing, gigong, rådgiving med dyrekort, kommunisering med naturen og ånder.

Her må man vel si at noen har “større ambisjoner” enn andre?

Lenger nede på siden står noe minst like viktig: BFR vil ikke “fjerne” hverken jegere eller bønder. Vi mener det er fullt ut mulig at både rovdyr, jegere og bønder kan eksistere side om side.

Hva som er frontfigurens personlige ambisjoner utenom rovdyrsaken får være hans sak. Selve foreningen er samkjørt med andre lignende organisasjoner.

Jeg er innom for å lese saker og kommentarer. I mine øyne en flott side som ekskluderer ekstreme rovdyrmotstandere, ganske enkelt fordi den skal være for rovdyr. Synes dette er helt topp og mindre anstrengende når en slipper “krigen”. Det var jammen på tide at BFR ble opprettet, som et svar til alle som har hevdet at de taler hele bygdas sak når de er mot rovdyr. Stadig nye medlemmer kommer til. Riktig nok er BFR for alle rovdyrvenner, men det er utvilsomt en god andel bygdefolk der. Statistikk over dette skal være tilgjengelig på siden. Så nettopp at BFR passerte FNR i medlemstall på facebook.

Anne M. da antar jeg du er enig i at det er en trussel. Det er mitt poeng.

Vel, jeg skal ikke kommentere verken Lie eller BFR noe mer her, bort sett i fra at jeg forutsetter at de som ønsker å bli tatt seriøst i debatten forholder seg til den virkelige verden. Ellers får det bli opp til hver enkelt å finne ut av hva dette dreier seg om.

Skogbruker, prøver du å presse fett av en trebukk?

Der var jeg plutselig enig med Kjetil. Privatpersoner må få uttale og stå for hva de vil, det er organisasjoner jeg ønsker holder et visst nivå.
Jeg ser også mange privatpersoner som uttrykker seg ekstremt på den ene og andre måten på motstander siden også.

Nei jeg har fettpresse hvis jeg trenger fett Lisbeth.

Kjetil skrev. “I mine øyne en flott side som ekskluderer ekstreme rovdyrmotstandere” Du tar nok feil der. De eksluderer samtlige som ikke har samme mening som dem. Og ved og lese litt mer på siden ser du et klart både rassistisk og landbruk og jaktfiendtlig tone.

Så for et par dager siden at Anne Ma. var en sterk pådriver for at stortingsvedtak skal følges, så jeg regner med at hun da også er for at ynglingen utenfor ulvesonen skal tas ut, da det er et vedtak på hvor ynglingene skal foregå.

Litt mye fundamentalisme i saksgang og “ute i felt” som Anne Ma kaller det.
Lite fasinerende og strategisk uklokt!
Helt enig med Skogsbruker at man bør kunne forvente en litt mer av en "seriøs"organisasjon……det er jo det dere prøver å fremstå som……på papiret!

Feil, Frode. Jeg har fulgt med og sett at det finnes folk der inne som slett ikke er overbegeistret for rovdyr. Så lenge de holder en saklig tone, får de bli. Jeg tror også du klarer å skille mellom slike og de mest ekstreme.

Kjetil. Nå ble jeg kastet ut derfra etter en kommentar som ikke gikk på annet en at et innlegg var upassende. Innlegget ble slettet og jeg utestengt. Regner også med at du ikke annser meg som ekstrem hveken i meninger eller språkbruk. Har brukt den siste tiden til og lest gjennom kommentarene der inne og har funnet en person som kansje kan karaktireseres som “skeptiker”. Men ble faktisk mest trist over det lave kunnskapsnivåe og det aggresive språkbruken der inne.

Du er ikke den verste i mine øyne, Frode. Det er til tider mulig å føre en viss dialog med deg og enkelte andre, selv om partene stort sett er dundrende uenige og sikkert irriterer vettet av hverandre noen ganger. Dere på motstandersiden får “boltre dere” her inne i det minste. Kunnskapsnivået på BFR skal jeg ikke uttale meg for mye om, men jeg har registrert at enkelte kan svært mye. Det er jo også en opplysningsside hvor folk kan ta til seg ny kunnskap om arter, sportegn osv.

I dag skal det bli særdeles spennende å få greie på hva som vil skje med våre helnorske etablerte ulveflokker. Jeg har mistet troen på norske myndigheter for lenge siden i slike saker, så for meg vil alt annet enn en reduksjon av det helnorske bestandsmålet være en bonus. Det eneste som tilsynelatende kan redde vår mikroskopiske ulvebestand, er at svenskene setter foten ned for dette svindelforsøket. Det er jo lov å håpe at det velbegrunnede brevet signert en mengde miljøorganisasjoner, deriblant ARR, kan være en vekker i så måte.

Gjeldsen: Selv om vi er mye ute betyr ikke det at vi IKKE er seriøse vel? Etter meg bekjent har vi aldri møtt på deg der ute, så du kan ikke uttale deg om hvordan vi forholder oss til de vi møter. Som regel (nesten uten unntak) blir det et hyggelig møte. Det skulle forresten bare mangle.
Frode: Er det ARR på facebook du mener? At du er utestengt fra? Hvis du er det kan jeg love deg at det IKKE er pga et “upassende innlegg”. Vi har til tider hatt det svært høyt under taket der også (som her) men det “tok litt av” med personsjikane og fornærmelser en tid, og derfor ble flere utestengt. Uansett, vår facebook-side er egentlig ikke som et diskusjonsforum, – mye fordi vi har origo (her.)

Neida Anne Ma. Er nok ikke utestengt fra arr`s sider. Setter faktisk pris på takhøyden der og her inne selv om jeg er enig i at enkelte ganger blir det vel mye personfokus og lite sak.

Frode: Fikk ikke med meg det du skrev litt oppe i tråden her, ang Julussareviret. For det første er det ikke så merkelig at de kun er sporet utenfor reviret pr nå. Dette er akkurat i startfasen av sessongen, og de skal spore mye mer. Det er ikke lenge siden de ulvene tok en elg (i vår en gang) som ble dokumentert innenfor reviret. Det at de er sporet utenfor er nok heller en indikasjon på at de (kanskje?) utvider reviret sitt nordover. Tidligere var det jo et revir der – det såkalte Osdalsparet, – men siden de er borte har jo Julussa mulighet til å vandre litt….

Anne ma. Som du sier så får vi svar utover vinteren. Men rekner med at forvaltningen tar ut dette paret hvis det viser seg at de holder til utenfor ulvesonen. I tråd med stortingsvedtaket.

Kjetil. For min del kan antall ynglinger økes til 4 hvis hvert av grenserevirene teller som 1\2. Men det forutsetter at det fjernes par også innenfor ulvesonen for og holde anntallet ynglinger på 4 stk.

Veldig generøst. Det der kan ikke kalles økning når det er en reduksjon. Jeg må si meg skuffet når man ikke en gang kan akseptere tre helnorske ynglinger innenfor dette lille forvaltningsområdet. Hva er vitsen med ei ulvesone som ikke skal ha det den er ment for?

Først får de ulva som finnes telles.
På tampen av tellesesongen i fjor, ble det her inne diskutert angående aurskog flokken, yngling eller ikke, norsk eller delvis svensk. Det var dårlige sporingsforhold og det var usikkert om de kom med i tellinga. (sjøl om valper var fotografert noen hundre m fra golfbanen ved kompvegen to dager før telling starta….) Som jeg hører er det fremdeles ulv der, men ble de telt?

Kjetil. Du stiller spørsmålet med hva en ulvesone som ikke skal ha hva den er ment for. Men hva med grønne beitesoner? Der burde det vært automatikk i at rovdyr tas ut omgående både før skade skjer og uten søknad. Og 4 ynglinger er 1 mer en 3 selv om et par av kullene kansje krysser grensa. Den er tros alt bare en strek på et pappir.

Kristian. Med lite snø og dårlige sporingsforhold flere år på rad, og forskere som er mer opptatt av og sjekke ut at en ulv i en flokk ikke krysser grensa så er nok et reelt anntall ulv høyere en det telte. Mulighetene er også tilstede at det også er ynglinger som ikke er telt med.

De nevnte ulva har nok kryssa grensa ja… EN gang, på vei INN i Norge.

Nye bilder